Thư mời chào giá số 796 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ vải cung cấp cho các khoa phòng trung tâm