Thư mời chào giá ngày 30/05/2023 V/v Mua sắm Camera cho BVPSTW

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Mua sắm Camera cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương