Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 1265 ngày 29/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho Khoa Đẻ

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1264 ngày 29/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị Tư ván gói thầu Tư vấn lập E-HSMT/HSMT, đánh giá E-HSDT/HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT/HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1263 ngày 29/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị Tư ván gói thầu Tư vấn lập E-HSMT/HSMT, đánh giá E-HSDT/HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT/HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1257 ngày 28/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa và thay thế linh kiện , phụ kiện cho máy hấp tiệt trùng Belimed

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1256 ngày 28/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, tiêu hao dùng cho Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1238 ngày 27/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế dùng cho khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết