Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 86 ngày 01/02/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định KHLCNT cho Gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao dùng cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 89 ngày 01/02/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao dùng cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh bằng nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 88 ngày 01/02/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định KQLCNT cho Gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao dùng cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 87 ngày 01/02/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX cho Gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao dùng cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh

Chi tiết

Bệnh viện Phụ sản Trung ương gặp mặt cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

Bài: Đặng Thị Mai Hương – Phòng CTXH Ảnh: Phòng Công nghệ thông tin

Chi tiết

Thư mời chào giá 55 ngày 16/01/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu lắp đặt Ô khí nén gắn tường cho Trung tâm Chăm sóc & Điều trị trẻ sơ sinh

Chi tiết