Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 2111 ngày 01/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2110 ngày 01/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2107 ngày 01/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2106 ngày 01/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2103 ngày 01/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2102 ngày 01/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2101 ngày 01/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu về sơ sinh và hồi sức sơ sinh non tháng của Anh Quốc️

Chiều ngày 29/11/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Tổ chức Newborns Vietnam (Vương Quốc Anh) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu đợt 1 cho 09 bác sĩ chuyên khoa sơ sinh.

Chi tiết

Thư mời chào giá số 2099 ngày 01/12/2023

Về việc mời chào giá Tư vấn lập thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 2098 ngày 01/12/2023

Về việc mời chào giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2090 ngày 30/11/2023

Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 2087/TB-PSTW

Về việc mời chào tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2085/YCBG-PSTW

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thông báo số 2076 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá Tư vấn lập thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu về sơ sinh và hồi sức sơ sinh non tháng của Anh Quốc️

Chiều ngày 29/11/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Tổ chức Newborns Vietnam (Vương Quốc Anh) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu đợt 1 cho 09 bác sĩ chuyên khoa sơ sinh.

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương