Tin tức - Sự kiện

Thư mòi chào giá số 808 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ văn phong phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 809 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 807 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 801 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp máy tính cho các khoa phòng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 775 ngày 29/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa văn phòng phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 793 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 796 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ vải cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 799 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa Máy theo dõi bệnh nhân hai thông số tại Khoa Đẻ

Chi tiết

Thư mời chào giá 800 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa Máy đốt điện kèm bộ phận hút khói tại Khoa Phụ ung thư

Chi tiết

Thư mời chào giá số 791/TM-PSTW ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ văn phòng phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm.

Chi tiết

Thư mời chào giá số 798 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa Hệ thống tủ thao tác có bàn sưởi ấm toàn bộ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia

Chi tiết

Thư mời chào giá số 797 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đâng có nhu cầu sửa chữa Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số tại Khoa Hồi sức cấp cứu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 794

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 30/05/2023 V/v Mua sắm Camera cho BVPSTW

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Mua sắm Camera cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương