Thư mời chào giá số 799 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa Máy theo dõi bệnh nhân hai thông số tại Khoa Đẻ