Thư mời chào giá số 797 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đâng có nhu cầu sửa chữa Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số tại Khoa Hồi sức cấp cứu