Thư mời chào giá số 798 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa Hệ thống tủ thao tác có bàn sưởi ấm toàn bộ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia