Phòng - Ban

Công đoàn bệnh viện

1. Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện nhiệm kỳ 2012-2117:

Ban Chấp hành Công đoàn (BCH) cơ sở hiện có 11 đ/c, có 1 cán bộ chuyên trách.

Ban thường vụ:

Chủ tịch:              Ông Nguyễn Huy Tuấn

Phó Chủ tịch:      Bà Nguyễn Thị Vân Anh

UVTV:                Bà Nguyễn Vũ Thủy

2. Cơ cấu tổ chức:

Công đoàn bệnh viện là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam. Tổng số đoàn viên công đoàn năm 2018 là: 1415, đang sinh hoạt tại 45 tổ công  đoàn (Không có công đoàn bộ phận). 

3. Sơ lược lịch sử:

Được thành lập từ năm 1958 (Cùng với viêc thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của bệnh viện) dưới sự vận động, chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn Y tế Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Thành phố Hà Nội lúc bấy giờ. Kể từ đó đến nay Công đoàn đã trải qua 25 kỳ đại hội. Các thế hệ Lãnh đạo công đoàn gồm Thư ký, Chủ tịch qua các thời kỳ:

1.

Đ/c Nguyễn Hồng Cứ

Phụ trách Công đoàn

1958 – 1962

2.

Đ/c Nguyễn Thị Sâm

Phụ trách Công đoàn

1962 – 1966

3.

Đ/c Dương Thị Hồng Cẩm

Thư ký

1966 – 1970

4.

Đ/c Trương Thị Mãi

Thư ký kiêm Chuyên trách

1970 – 1987

5.

Đ/c Phạm Thị Mùi

Thư ký

1987 – 1989

6.

Đ/c Phạm Thị Minh

Chủ tịch kiêm Chuyên trách

1991 – 2001

7.

Đ/c Phan Văn Quý

Chủ tịch

2008 – 2010

8.

Đ/c Trần Quốc Việt

Chủ tịch

2010 – 2014

9.

Đ/c Nguyễn Huy Tuấn

Chủ tịch

2014 đến nay

     Công đoàn hoạt động theo sự chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam, sự Lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban giám đốc bệnh viện và được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của người lao động. Những năm vừa qua Công đoàn đã phát huy tốt vài trò, vị trí, chức năng của mình, đóng góp không nhỏ vào sự thành công và phát triển mạnh mẽ, toàn diện của bệnh viện, đáp ứng niềm tin của nhân dân, nâng cao uy tín của bệnh viện Anh hùng.. Cán bộ viên chức và lao động (CBVCLĐ) bệnh viện có việc làm ổn định, điều kiện làm việc tốt, tiền lương, tiền công đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động  được duy trì, cải thiện và nâng cao theo từng năm. Việc thực hiện Luật lao động, Điều lệ Công đoàn VN, quy chế dân chủ ở cơ sở và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, những năm gần đây không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBVCLĐ là nét đẹp truyền thống nhiều năm qua.

4. Mục tiêu xây dựng, phát triển của Công đoàn Bệnh viện

1/ Phát huy truyển thống, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên.

2/ Đề cao vai trò công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC, đoàn viên CĐ.

3/ Quan tâm chăm lo, bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người   lao động 

4/ Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến gương "Người tốt, việc tốt"  trong CNVCLĐ.

5/ Tham gia quản lý, xây dựng bệnh viện.

5.Thành tích tiêu biểu:

Với những thành tích đạt được, Công đoàn bệnh viện vinh dự được :

- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2012

- Hai lần nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2011, 2014, 2018;

- Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2013, 2015

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Nữ CBVCLĐ năm 2015

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho Công đoàn BV năm 2016, 2018

- Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho Công đoàn BV măm 2017

- Nhiều tập thể, đoàn viên được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam.