Khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2024

Khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh/người nhà người bệnh.

Căn cứ Kế hoạch số 857/KH-PSTW ngày 07 tháng 5 năm 2024 về việc Khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2024.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng người bệnh. Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức khảo sát nhằm thu thập ý kiến không hài lòng từ người bệnh/người nhà người bệnh khám và điều trị tại bệnh viện. Những ý kiến quý báu này sẽ giúp Bệnh viện từng bước cải tiến chất lượng để phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho người bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!