Thư mời chào giá số 1210 ngày 20/09/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao bổ sung lần 2 năm 2022