Thư mời chào giá số 1168/TM-PSTW ngày 11/06/2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Diệt côn trùng định kỳ tại Việt Nam