Thư mời chào giá số 801 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp máy tính cho các khoa phòng