Câu hỏi: Bệnh lý có ảnh hưởng tới số lượng tinh trùng không?

Trả lời: Có

Thậm chí những bệnh tưởng chừng đơn giản như bệnh viêm họng, khi ta dùng kháng sinh có thể làm cho số lượng tinh trùng xuống tới tận 0. Phải mất khoảng 70-74 ngày để tạo ra một thế hệ tinh trùng mới, bất kỳ một bệnh lý nào trong thời gian này đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh sản tinh trùng. Do đó chúng ra hiểu vì sao không nên chẩn đoán chất lượng tinh trùng yếu chỉ dựa vào một lần xét nghiệm tính chất. Vô sinh nam chỉ có thể chẩn đoán sau một vài tháng xét nghiệm tinh chất có sự bất thường về số lượng và chất lượng.